Duiker header

Keuringen voor Sportduikers

Delta Medicine verzorgt medische keuringen ten behoeve van sportduikers.

Duiken is een sport met risico’s. Daarom heeft het merendeel van de duikbonden en duikverenigingen sportduikkeuringen inmiddels verplicht gesteld. Het is wel belangrijk om u te laten keuren bij een specialist op het gebied van duikgeneeskunde. Onder andere door onze nauwe samenwerking met Medische Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) zijn wij het expertisecentrum voor duikgeneeskunde en toepassing van hyperbare zuurstoftherapie in Nederland.

Alle keuringsartsen van Delta Medicine hebben ruime expertise in het keuren van diverse beroepsgroepen en affiniteit met de maritieme sector en de duiksport. Alle keuringsartsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (N.V.D.) en hanteren de richtlijnen van de NVD voor de sportduikkeuringen.

De keuringen worden verricht door keuringsartsen die hiervoor specifiek opgeleid zijn en gecertificeerd zijn conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van de Duikgeneeskunde (NVD) en de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM).

De sportduikkeuring bestaat uit:

  • Bespreken van de gezondheidsvragenlijst
  • Anamnese en familieanamnese
  • Lichamelijk onderzoek
  • Meting van vitale functies zoals bloeddruk en polsfrequentie
  • Meting van lengte en gewicht
  • Testen van de longfunctie
  • Onderzoek van de oren
  • Onderzoek van de urine
  • Op indicatie kan het onderzoek uitgebreid worden.

Het onderzoek wordt afgerond met een persoonlijk adviesgesprek op maat. Wanneer u na de medische keuring wordt goedgekeurd, krijgt u een certificaat als bewijs van de sportmedische duikkeuring.

Voor de keuring dient u de online vragenlijst via “Aanmelden Medische Keuring Sportduiker” in te vullen.

Neem contact met ons op

U kunt contact opnemen met Delta Medicine voor verdere informatie via ons contactformulier of telefonisch een afspraak inplannen op een door u gewenst tijdstip. Wij zijn voor u bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 088-1254290 of per mail info@deltamedicine.nl.