Expertisecentrum voor maritieme keuringen in Zeeland

Werknemers in de maritieme sector zoals de scheepvaart, de on- en offshore-industrie en beroepsduikers zijn verplicht zich regelmatig medisch te laten keuren. Ook voor sportduikers wordt een medische keuring door veel verenigingen en duikaanbieders verplicht gesteld.

Bij Delta Medicine handelen we deze keuringen zo efficiënt mogelijk en zorgvuldig voor u af, geheel volgens de (inter-)nationale standaarden.

Wij zijn gevestigd in het Adrz ziekenhuis in Goes. Onze keuringsartsen zijn medische specialisten, hebben ruime expertise in het keuren van diverse beroepsgroepen en affiniteit met de maritieme sector en de duiksport. Onder andere door onze nauwe samenwerking met het Medische Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) zijn wij het expertisecentrum voor duikgeneeskunde en hyperbare zuurstoftherapie in Nederland.

Scheepvaart

Zee- en binnenvaartkeuringen

Voor zee- en binnenvaart is een medische keuring verplicht. Bij ons krijgt u direct na de keuring uw Seafarer Medical Certificate (zeevaart) of een officieel document om uw dienstboekje, rijnpatent of groot– of klein vaarbewijs (binnenvaart) aan te vragen.

On- en offshore keuringen

Bij ons kunt u terecht voor de volgende medische (overheids)keuringen: offshore-keuring en NOGEPA, persluchtkeuringen, brandweerkeuring en keuringen op het gebied van veilig werken.

Duiker keuringen

Beroepsduikkeuringen

Duikkeuringen zijn belangrijk en verplicht. Tijdens een duikmedische keuring wordt de status van uw gezondheid in kaart gebracht. Daarna bespreken we, indien van toepassing, mogelijke risico’s.
Sportduikkeuring

Sportduikkeuringen

Duiken is een sport met risico’s. Sportduikkeuringen zijn daarom steeds vaker verplicht bij bonden en verenigingen. Tijdens de keuring krijgt u een persoonlijk adviesgesprek en een certificaat als bewijs van de keuring.

Waarom kiezen voor Delta Medicine

Onze keuringsartsen

Dr. T. van Rees-Vellinga
Drs. T. van Rees-Vellinga

Arts hyperbare geneeskunde en duikerarts NDC
Hyperbaric medicine expert and consultant
Medisch directeur bij Delta Medicine

Dr. C. Heringhaus
Dr. C. Heringhaus

Hyperbaar arts
Anesthesioloog en SEH-arts KNMG
Medisch directeur bij Delta Medicine

Dr. L. Esteve Cuevas​
Dr. L. Esteve Cuevas

Arts hyperbare geneeskunde
Duikerarts
SEH-arts KNMG

Dr. Veugelaars
Dr. R. Veugelers

Arts hyperbare geneeskunde
SEH-arts KNMG

Contact opnemen of afspraak maken

U kunt contact opnemen met Delta Medicine voor verdere informatie. Wij zijn voor u bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 088-1254290 of per mail info@deltamedicine.nl U kunt ook ons contactformulier invullen, dan nemen wij telefonisch contact met u op.