Disclaimer

Delta Medicine heeft deze site en de inhoud daarvan met de grootste zorg samengesteld. Delta Medicine streeft ernaar om alle informatie continu te actualiseren indien nodig.
Mochten er desondanks toch nog onjuistheden in de site voorkomen dan aanvaardt Delta Medicine geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Delta Medicine niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van storingen, die de bereikbaarheid van de website beïnvloeden.
Delta Medicine aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van websites waarnaar wordt verwezen.

Berichten

Delta Medicine kan niet garanderen dat elektronisch aan haar gerichte berichten daadwerkelijk worden ontvangen. Delta Medicine kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van niet of vertraagd ontvangen berichten.

Persoonsgegevens

Delta Medicine BV gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Delta Medicine BV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Delta Medicine BV bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Delta Medicine BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Delta Medicine BV vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Delta Medicine BV informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Delta Medicine BV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
Delta medicine BV informeert patiënten indien Delta Medicine BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM, DVD of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Linken naar de website

Indien u wilt refereren naar deze website, dan stellen wij het op prijs dat u ons hiervan op de hoogte stelt. 
Wij verzoeken te linken naar de homepage www.deltamedicine.nl om niet werkende links te voorkomen.
Delta Medicine aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van websites, die verwijzen naar deze site.