Scheepvaart

Keuringen voor de Zee- en Binnenvaart

Delta Medicine verzorgt alle geneeskundige verklaringen ten behoeve van de zee- en binnenvaart.

De Medische Keuring Zeevaart als de Medische Keuring Binnenvaart (Groot Vaarbewijs, Rijnpatent, Dienstboekje en Klein Vaarbewijs) worden uitgevoerd conform geldende (inter-)nationale standaarden en richtlijnen met als doel eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen uit te sluiten.

De keuringen worden verricht door keuringsartsen die hiervoor specifiek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn aangewezen. Meer informatie en een overzicht van door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen keuringsartsen kunt u vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De keuring bestaat uit

  • Bespreken van de gezondheidsvragenlijst
  • Anamnese en familieanamnese
  • Lichamelijk onderzoek
  • Meting van vitale functies zoals bloeddruk en polsfrequentie
  • Meting van lengte en gewicht
  • Testen van het gezichtsorgaan
  • Testen van het gehoororgaan
  • Onderzoek van de urine
  • Op indicatie kan het onderzoek uitgebreid worden.

Wanneer u na de medische keuring wordt goedgekeurd, krijgt u meteen het Seafarer Medical Certificate (Zeevaart) of een officieel document mee van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Binnenvaart). Met dit document kunt u een dienstboekje, rijnpatent en/of groot of kleinvaarbewijs aanvragen.

Voor de keuring dient u de online vragenlijst via “Aanmelden Medische Keuring Zee- en Binnenvaart” in te vullen.

For English speakers: If you would like to make an appointment, please fill out the ‘Medical Examination Form’ and send it to us via email at info@deltamedicine.nl.

Neem contact met ons op

U kunt contact opnemen met Delta Medicine voor verdere informatie via ons contactformulier of telefonisch een afspraak inplannen op een door u gewenst tijdstip. Wij zijn voor u bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 088-1254290 of per mail info@deltamedicine.nl.