Ondergronds bouwen, Delta Medicine

Ondergronds bouwen

Delta Medicine adviseert en begeleidt ondergrondse bouwprojecten en heeft hierin veel ervaring opgedaan bij vele projecten
De duikerarts adviseert samen met een Hoger Veiligheidskundige (HVK) de risico’s in het project.
De Task Risk Analysis, een beperkt onderzoek, wordt op verzoek van de klant uitgevoerd.

Arbeid in besloten Ruimten
Er is specialistische kennis aanwezig inzake de arbeidsomstandigheden bij arbeid in besloten ruimten en arbeid onder overdruk.
Deze situaties doen zich voor in caissons, tunnelboormachines en decompressietanks.

Begeleiding m.b.t. arbeid tijdens ondergrondse bouwprojecten
Er bestaat uitgebreide documentatie over de ervaring met het begeleiden van projecten onder overdruk.
Zowel belasting als belastbaarheid van werknemers worden systematisch beoordeeld en in een database opgeslagen.

Per project worden adviezen gegeven betreffende gezondheid en veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden.
Bij deze adviezen wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetgeving. In geval van afwijkingen buiten het kader van de Arbowet wordt overleg met de Arbeidsinspectie voorgesteld.

Overdrukvoorzieningen (gaspakken)
Er is uitgebreide ervaring met ademluchtvoorzieningen bij geringe overdruk.
Per project worden adviezen gegeven over gezondheid en veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden. In deze adviezen wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetgeving. Het beoordelen van ademluchtkwaliteit in gaspakken vereist een bijzondere analyse.

Ongevalsanalyse Duikongeval

Er is ruimschootse ervaring inzake ongevalsanalyses bij duikongevallen.
Deze ervaring bestaat uit contacten met en advisering van TNO Mens en Arbeid in Soesterberg, de Ongevallenraad, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de CRI. Op verzoek wordt een risicobeschouwing met literatuuronderzoek uitgevoerd.

Arbeid onder Overdruk Westerscheldetunnel
Van 1998 tot 2003 is de Westerscheldetunnel aangelegd. Tijdens dit project is arbeid onder extreme overdruk uitgevoerd. Voor de caissonwerkers en professionele duikers zijn tijdens de werkzaamheden van de tunnel voortdurend verschillende gezondheidsaspecten gemonitord.
Verschillende aspecten van het werken onder overdruk zijn vastgelegd in wetenschappelijke publicaties.

Noord Zuidlijn Amsterdam

Vanaf 2004 tot 2012 is T.P. van Rees Vellinga nauw betrokken geweest bij de aanleg van de Noord Zuidlijn in Amsterdam voor begeleiding en bewaking van arbeid onder overdruk.

Caissonwerk Amsterdam
In de Noord Zuidlijn zijn drie grote caissons afgezonken onder overdruk (Centraal Station, Vijzelgracht, Centuurbaan). Deze caissons zijn later de metrostations geworden van de Noord Zuidlijn.

Tunnel Boor Machine – advies over design en inrichting.
Voor de aanleg van de metro in Amsterdam is gebruik gemaakt van een boormachine die onder de grond een tunnelcomplex heeft aangelegd.
Deze Tunnel Boor Machine (TBM) is een lange buis met een lengte van 120 meter en een diameter van 10 meter. Hierbij is sprake van grondverzet, dat wil zeggen dat de grond omhooggeduwd wordt. De TBM in Amsterdam moest sterk verkort worden omdat in het traject een aantal scherpe bochten zaten (Rokin- Vijzelstraat).

In een vroeg stadium waren ingenieurs van Herrenknecht, Ways Freitag, Gemeente Amsterdam, Arbeidsinspectie en Duikerarts T.P. van Rees Vellinga van Delta Medicine bij elkaar gekomen. In nauw overleg met elkaar werd gekozen voor een geavanceerd ontwerp waarin de sluis is uitgevoerd als de binnenzijde van een space shuttle. Dit garandeerde maximale werkruimte voor de caissonwerkers met een minimaal volume.
Na een uitgebreid tekentafeltraject zijn de sluizen van de TBM als moke-up gemaakt en getest om te zien of de configuratie voldeed aan alle veiligheidseisen. Na de geslaagde proef kon de TBM gebouwd worden.

Caissonwerk Sluiskil tunnel in Zeeuws Vlaanderen
In 2013 is onder het kanaal van Gent naar Terneuzen een geboorde tunnel aangelegd.
Gedurende het hele project heeft Delta Medicine de duikers begeleid.

Ondergronds bouwen, Delta Medicine

Projecten ondergronds bouwen & veiligheid met T.P. van Rees Vellinga: projectleider.

Track Record

 • Zeesluis IJmuiden: 2018-2019 – constructie caissons voor passage nieuwe sluisdeuren.
 • Subsea link Hong Kong China-Tung Mun naar Check Lap Kok 2013-2016. Diepe geboorde tunnel naar 50 meter diepte in harde rotsbodem, afgewisseld met zachte bodem. Voorbereidingsfase: opzetten risico inventarisatie
 • Sluiskiltunnel 2012-2014: Twee tunnelbuizen onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
 • Max. diepte 42 meter
 • Noord Zuidlijn Metrotraject Amsterdam 2002-2003 aanpassing van de tunnelboor machine. In samenwerking met Herrenknecht TBM specialist, Gemeente Amsterdam, Arbeids
 • Inspectie en Delta Medicine is een speciale geavanceerde constructie van de sluizen in de tunnelboormachine verkregen
 • Noord-Zuidlijn Amsterdam 2003-2011: Constructie van drie ondergrondse metrostations met behulp van de caissontechniek. Het Metrostation, de Ceintuurbaan en de Vijzelgracht, zijn met behulp van onze begeleiding tot stand gekomen
 • Westerschelde tunnelproject Holland 1998-2003. Diepe tunnel (70m – 7 bar overdruk)  in slappe bodem. Dit project werd uitgevoerd met mengselgassen (trimix) en in saturatie modus. In saturatie verbleven de caissonwerkers gedurende maximaal 28 dagen onder verhoogde druk. Hiervoor was een habitat ingericht waarin zij woonden en sliepen. Daarnaast werden zij van de habitat naar het boorfront gebracht in een hogedruk-shuttle.
 • De caissonwerkers voerden hun werk uit in de verhoogde druk. De uiteindelijk decompressie duurde ongeveer 2 à 3 dagen.

Professional Achievements van T.P. van Rees Vellinga in Caisson Work and TBM interventions

 • Consultant of H&S Lock Door Casing Pneumatic Caisson Project IJmuiden 2020 The Netherlands.
 • Consultant of H&S tunnel project “Tuen Mun – Check Lap Kok subsea tunnel link. Hong Kong China 2013
 • Consultant of H&S tunnel project “Sluiskil” tunnel in the Netherlands. 2012-2013
 • Consultant for H&S Caisson Project North South Underground Subway in Amsterdam 2009- 2011 – health surveillance, medical checks, Doppler surveillance, on duty 24 hour availability 
 • Medical Director and Founder of a Hyperbaric Center (multiplace facility) in the Admiraal De Ruyter Hospital in Goes, the Netherlands 2011.
 • Consultant for development of a tunnel boring machine for the North South Underground subway project in Amsterdam 2005 – adapted locks in the TBM in coöperation with Herrenknecht, Germany
 • Project Director Expert Center for Diving and Caissonwork,  Arbo Unie  Vlissingen 2002-2011
 • Project Director Diving Medical Health and Safety Surveillance in bounce and saturation diving in Westerscheldt tunnel project 1999-2003.
Scroll naar boven