Banner

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Delta Medicine


Welkom op de website van Delta Medicine gevestigd in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Delta Medicine is een gespecialiseerde onderneming voor de maritieme sector. De dienstverlening richt zich voornamelijk op rederijen, producenten in olie en LNG industrie, verzekeraars en overheden.

De diensten zijn ondergebracht in de divisies:

  •  Keuringen

  •  Bedrijfsgezondheidszorg

  •  Onderwijs

  •  Ondergronds bouwen

  •  Kwaliteit

In Nederland wordt de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers en werkgevers beschermd door de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Delta Medicine kan helpen het doel van de Arbowet te verwezenlijken. Wij hebben de kennis en expertise om op het terrein van maritieme sector, ondergronds bouwen en arbeid onder overdruk doelgericht te adviseren.

Het belangrijkste instrument om de arbeidsomstandigheden te evalueren is de risico inventarisatie. Dit instrument onderzoekt de arbeidsrisico’s en bepaalt de maatregelen om deze risico’s te beheersen. Eén van deze maatregelen is de medische keuring voor de diverse sectoren. Vanuit onze expertise zijn we auditor van de risico inventarisatie en evaluatie van bedrijven in deze sectoren.

Dokter T.P. van Rees Vellinga is erkend expert op het hoogste niveau met betrekking tot Duik- en Hyperbare geneeskunde (European College of Baromedicine). Delta Medicine heeft expertise op het gebied van arbeid onder overdruk te weten: saturatiewerk, offshore duikprojecten en ondergronds bouwen.

Wereldwijd gezien zijn we één van de weinige ondernemingen die op dit gebied actief zijn.

Delta Medicine is een zelfstandige onderneming en direct verbonden met het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstof Therapie. We zijn gevestigd in het Admiraal de Ruyter ziekenhuis (ADRZ) in Goes. Door deze unieke locatie hebben wij toegang tot alle medische onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de medische keuring en eventueel medische behandeling.

Duik-excursie in het hyperbaarcentrum in Goes

zNBPymhuQ38

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact
Zkn