Banner

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Onderwijs

Co-assistenten EMC

De inhoud van dit item volgt later.

Beroepsduikers

Delta Medicine heeft al geruime tijd een relatie met het Nationaal Duik Centrum NDC. Vanwege het herziene overheidsbeleid t.a.v. opleiding en certificering heeft het NDC taken overgedragen aan het NDC CI (certificering) en Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor arbeid onder overdruk (NOK).

Delta Medicine geeft in opdracht van de Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk (NOK), onderwijs in medische aspecten van het duiken (MAD A) aan beroepsduikers. De opleidingen worden gecoördineerd door medewerkers van NOK. De onderwijslokatie is het Gelres End in Hedel. Voor meer informatie zie www.NDC.nl

De NOK-certificaten zijn wereldwijd erkend.

Beroepsduiker Artsen

Delta Medicine participeert in opdracht van Stichting Nederlandse Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk (NOK) in erkende opleidingen voor beroepsduiker artsen. De basiscursus Duikerarts A (confrm EDTC) omvat o.a. fysica, anatomie en fysiologie van het duiken, behandeling van de primaire en secondaire duikerziekten, decompressie problematiek, behandeling , casuïstiek, gebruik van gangbare richtlijnen en ongevalsbespreking.

De cursus duurt 5 dagen en wordt door vooraanstaande duikmedische specialisten in het veld gegeven.

Delta Medicine heeft uitgebreide ervaring met de basis- en verdiepingscursussen voor de beroepsduiker artsen. De cursussen voldoen aan de eisen van de Overheid (conform EDTC).

Wetenschappelijke Voordrachten

 • Medical Experience applying Trimix Saturation in Hyperbaric tunneling. Advanced course Netherlands Diving Centre. Sept 2012  6 CME credits.
 • AMC Capita Selecta Diving Medicine: advanced refresher course caisson work and decompression sickness 12 CME credits may 2012

 • Introductory course diving medicine for board certified diving doctors by the Ministry of Social Affairs, National Diving Center , Vlissingen, november 2003.(course leader).

 • Second International Arthur Bornstein workshop : Dutch labor legislation with the focus on diving and caisson work.2001 Hamburg Germany

 • Health surveillance and physical load in divers, NVAB kring, South West Netherlands, Bergen op Zoom 2003.

 • Occupational health aspects of overpressure and legislation, Labor inspection of the Ministry of Social Affairs region South West : Den Haag the Netherlands 2002.

 • European harmonization on the assessment to Fitness to Dive.  Guest to the Medical Subcommittee of EDTC to represent the Netherlands in the committee. 2001

 • Scientific research in occupational health risks. Netherlands Diving Centre for professional divers.2011

 • Decompression sickness in Caissonwork , “Heijermanslezing”, Academic Medical Center (AMC) University of Amsterdam , 2001.

 • Symposium Caissonwork under pressure, Health surveillance. Arbo Hypercon, Papendrecht 2001.

 • Diving and Pulmonology,  introductory course for pulmonologist 2000, SOS/NVD. Bonaire NA.

 • Symposium Hyperbaric Oxygen Therapy, General Hospital Stuivenberg, Antwerpen :Caisson work construction of the Western Scheldt tunnel. Antwerp Belgium 1999.

 • First Advanced Course of Diving Medicine , Dutch Society of Diving Medicine, 1995, Bonaire NA.

 • Aspects of emergency cases in diving medicine  Oosterschelde Hospital  Goes The Netherlands KNMG Zeeland,  1992.

Cursusleider

Consultant for Post Graduated Physicians in Diving and Hyperbaric Medicine

 • Director for advanced course in diving medicine organized for the  professional diving medical physicians by the National Diving Center of the Ministry of Social Affairs of the Netherlands 2013.
 • Director for advanced medical courses for education and practical training of divers on behalf of the National Diving Center of the Ministry of Social Affairs of the Netherlands 2012- .

 • Course Director Advanced course post academic education Netherlands Diving Centre, Psyche and Diving 2009.

 • Course Director advanced course post academic education Netherlands Diving  Centre, Prevention and diving 2008

 • Course Director advanced course post academic education Netherlands Diving  Centre, Ear, nose and throat problems and diving 2007

 • Course Director advanced course post academic education Netherlands Diving  Centre, Neurological problems and diving 2006

 • Course Director advanced course post academic education post academic education Netherlands Diving  Centre, Lung problems when diving 2005

 • Course Director advanced course post academic education Netherlands Diving  Centre, interpreting legislation and cardiology and diving 2004

Studenten Geneeskunde AMC

Delta Medicine participeert in het curriculum Medisch Onderwijs Hyperbare Geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum. Het betreft colleges aan vijfde jaars studenten Geneeskunde over de basisprincipes, indicadities en resultaten van de Hyperbare Zuurstoftherapie.

Delta Medicine maakt zich sterk om het onderwijs uit te breiden naar andere onderwijsmomenten bij medisch studenten, zoals fysiologie en medische fysica.

Sportduikers

Voor sportduikers organiseren wij een twee uur durende presentatie over de acute opvang van duikslachtoffers. Daarin komen de acute as zoals trauma-heli/ ambulance, de opvang op de spoedeisende hulp, de triage en de behandeling in de decompressietank van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis aanbod.

Natuurlijk wordt er ook uitgebreid stil gestaan bij de fysiologie van de duikerziekten, voor menig duiker zal dit een opfriscursus zijn.

Na het theoretisch deel ongeveer 45 min is er een korte pauze.

Daana wordt de gelegenheid geboden een droge duik te maken. Elke duiker kan zijn diepte meter controleren. Voorwaarde is dat duiker wel een geldige keuring heeft. Na de duik worden de logboeken afgetekend met een professionele stempel van het Hyperbaar Centrum. De avond wordt afgesloten met een glaasje frisdrank.

De voordracht kan onderbroken worden als zich een spoedgeval aandient. Wij vragen hiervoor uw begrip. Er zal in voorkomend geval een nieuwe datum worden geprikt.

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact
Zkn