Banner

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Ondergronds bouwen

De duikerarts adviseert samen met een hoger veiligheidskundige de risico’s in het project. De Task Risk Analysis, een beperkt onderzoek, wordt op verzoek van de klant uitgevoerd.

Besloten Ruimten

Er is specialistische kennis aanwezig over de arbeidsomstandigheden bij arbeid in besloten ruimten en bij arbeid onder overdruk. Deze situaties doen zich voor in caissons, tunnelboormachines en decompressietanks.

Begeleiding van Projecten

Er bestaat uitgebreide documentatie over de ervaring met het begeleiden van projecten onder overdruk. Zowel belasting als belastbaarheid van werknemers worden systematisch beoordeeld en in een database opgeslagen. Per project worden adviezen gegeven betreffende gezondheid en veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Bij deze adviezen wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetgeving. In geval van afwijkingen buiten het kader van de Arbowet wordt overleg met de Arbeidsinspectie voorgesteld.

Overdruk Voorzieningen (gaspakken)

Er is uitgebreide ervaring met de problematiek van ademluchtvoorzieningen met geringe overdruk. Per project worden adviezen gegeven over gezondheid en veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden. In deze adviezen wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetgeving. Het beoordelen van ademluchtkwaliteit in gaspakken vereist een bijzondere analyse.

Ongevals Analyse

Er is ruimschoots ervaring met ongevalsanalyse voor duikongevallen. Deze ervaring bestaat uit contacten met en advisering van TNO Mens en Arbeid in Soesterberg, de Ongevallenraad, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de CRI. Op verzoek wordt een risicobeschouwing met literatuuronderzoek uitgevoerd.

 

Caissonwerk

De inhoud van dit item volgt later.

Tunnelboormachine design

Een Tunnel Boor Machine (TBM) is een lange buis met een lengte van 120 meter en een diameter van 10 meter. De TBM maakt ook bochten onder de grond. Hierbij is sprake van grondverzet, dat wil zeggen dat de grond omhoog geduwd wordt. De TBM in Amsterdam moest sterk verkort worden omdat in het traject een aantal scherpe bochten zitten (Rokin- Vijzelstraat).

In een vroeg stadium zijn ingenieurs van Herrenknecht, Ways Freitag, Gemeente Amsterdam, Arbeidsinspectie en de Duikerarts van Delta Medicine bij elkaar gekomen. Er is gekozen voor een geavanceerd ontwerp waarin de sluis is uitgevoerd als de binnenzijde van een space shuttle. Dit garandeerde maximale werkruimte voor de caissonwerkers met een minimaal volume.

Na een uitgebreid tekentafeltraject zijn de sluizen van de TBM als moke-up gemaakt en getest om te zien of de configuratie voldeed aan alle veiligheidseisen. Na de geslaagde proef kon de TBM gebouwd worden.

Consulten

De inhoud van dit item volgt later.

Projecten

Track Record

 • Subsea link Hong Kong China- Tung Mun naar Check Lap Kok 2013-2016. Diepe geboorde tunnel naar 50 meter diepte in harde rotsbodem en afgewisseld met zachte bodem. Voorbereidingsfase : opzetten risico inventarisatie.
   
 • Sluiskiltunnel 2012-2014 Twee tunnelbuizen onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Max diepte 42 meter
   
 • Noord Zuidlijn Metrotraject Amsterdam 2002-2003 aanpassing van de tunnelboor machine. In samenwerking met Herrenknecht TBM specialist, Gemeente Amsterdam, Arbeids Inspectie en Delta Medicine is een speciale geavanceerde constructie van de sluizen in de tunnelboormachine verkregen.
   
 • Noord Zuidlijn Amsterdam 2003-2011. Constructie van drie ondergrondse metrostations met behulp van de caissontechniek. De Metrostation, Ceintuurbaan, Vijzelgracht, zijn met behulp van onze begeleiding tot stand gekomen.
   
 • Western Scheldt tunnel project Holland 1998-2003.  Diepe tunnel (70m - 7 bar overdruk)  in slappe bodem. Dit project werd uitgevoerd met mengselgassen (trimix) en in saturatie modus. In saturatie verblijven de caissonwerkers gedurende maximaal 28 dagen onder verhoogde druk. Hiervoor is een habitat ingericht waarin zij wonen en slapen. Daarnaast worden zij van de habitat naar het boorfront gebracht in een hoge druk shuttle. De caissonwerkers voeren hun werk uit in de verhoogde druk. De uiteindelijk decompressie duurt ongeveer 2 à 3 dagen.

Professional Achievements in caisson work and TBM interventions

 • Consultant of H&S tunnel project "Tuen Mun - Check Lap Kok subsea tunnel link. Hong Kong China 2013.
 • Consultant of H&S tunnel project “Sluiskil” tunnel in the Netherlands. 2012-2013.

  Sluiskiltunnel

 • Consultant for H&S Caisson Project North South Underground Subway in Amsterdam 2009- 2011 – health surveillance, medical checks, Doppler surveillance, on duty 24 hour availability. 

 • Medical Director and Founder of a Hyperbaric Center (multiplace facility) in the Admiraal De Ruyter Hospital in Goes, the Netherlands.

 • Consultant for development of a tunnel boring machine for the North South Underground subway project in Amsterdam 2005 – adapted locks in the TBM in coöperation with Herrenknecht, Germany

 • Project Director Expert Center for Diving and Caissonwork,  Arbo Unie  Vlissingen 2002-2011

 • Project Director Diving Medical Health and Safety Surveillance in bounce and saturation diving in Westerscheldt tunnel project 1999-2003.

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact
Zkn