Banner

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Nieuws

Nieuw privacy beleid

24 mei 2018

Delta Medicine BV gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Delta Medicine BV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Delta Medicine BV bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Delta Medicine BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Delta Medicine BV vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Delta Medicine BV informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Delta Medicine BV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Delta medicine BV informeert patiënten indien Delta Medicine BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact
Zkn